Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Tjeldsund

Nybygg av industri-og næringsformål i Skånland
Gnr/bnr: 3/10, 11, 36. Ca 250 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.