Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Salangen

Etablering av nytt renseanlegg til kommunale vannverk i Salangen kommune
Salangen kommune har behov for nytt UV-anlegg i kommunal hovedvannforsyning fra Masterbakk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.