Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Hammerfest

Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Ny-og ombygg av gruve og industri i Repparfjord i Kvalsund
130 000 meter tunnel. Kontrakt for salg av kobber er inngått med tyske koncernen Aurubis.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.