Nybygg av hydrogenfabrikk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Tromsø
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelat på ca 20 st.
Ny-og ombygg av gruve og industri i Repparfjord i Kvalsund
130 000 meter tunnel. Kontrakt for salg av kobber er inngått med tyske koncernen Aurubis.
Nybygg av industri og lager i Alta
Byggemåneder er antatt til 1-1,5 år.
Nybygg av renseanlegg i Porsangmoen leir
Etablere renseanlegg for 1500 personer i Porsangmoen leir. Anlegget skal erstatt eksisterende løsning. Omlegging av infrastruktur i forbindelse med omlegging vil inngå i kontrakten.
Ferdigstillelse av verkstedbygg på Skjold i Målselv
Entreprisen gjelder montering av stålhall inkludert fasadelementer og takelementer levert av Borga.
Til- og ombygg av helsesenter i Kautokeino kommune
Ombygging for produksjonskjøkken på helsesenteret i Kautokeino med tilhørende nytt tilbygg for søppelhåndtering og tøyrom. I tillegg skal det gis opsjonspris for nytt tilbygg/garasje for ambulanse og dialyseavdeling.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Nordkapp kommune
Nordkapp kommune planlegger bygging av nytt vannverk i Skipsfjord. Anskaffelsen omfatter levering av komplett vannverk inkludert prosessdel i tillegg til bygning. Prosessdel skal være prosjektert, levert, montert og prøvekjørt av leverandør. Vannverket utføres med en etasje og grube/underetasje ved vanninntak. Bygget er ca. 50 m2 og inneholder prosessrom, teknisk rom, bad, arbeidsstasjonsrom og vindfang.
Etablering av nytt teknisk rom og isvannsanlegg fir fløy-B ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø - Breivika
Tilbudet omfatter både nytt teknisk rom og tekniske installasjoner. Den nye kjølemaskinen skal tilkobles eksisterende røranlegg for distribuering av isvann.
Etablering av nytt renseanlegg til kommunale vannverk i Salangen kommune
Salangen kommune har behov for nytt UV-anlegg i kommunal hovedvannforsyning fra Masterbakk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.