Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Nærøysund

Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Nærøysund
Akvakultur for torsk. Søkt størrelse: 780 tonn MTB.
Tilrettelegging for massedeponi og næringsareal på Ryem i Rørvik
Gnr/bnr 212/39 m.fl. Planområdet er foreløpig på ca. 272,9 daa og ligger på sørøstsiden av Inner-Vikna i Nærøysund kommune, like øst for Ryem og nordøst for Rørvik lufthavn. Planen skal legge til rette for massedeponi og næringsareal i tilknytning til pukkverket. Bakgrunnen for planarbeidet er at det i distriktet er et stort behov for et mottak for sortering, rensing og gjenbruk av forurensede masser, samt deponiområde for rene masser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.