Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Hitra

Utvidelse av industriområde i Hitra kommune
Gnr/bnr 1/22/298 og 122/123. Max to etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.