Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Grong

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Grong som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av lager ved friluftsmuseum i Steinkjer kommune
Bygget skal lagre museets store gjenstander som kjøretøy og landbruksutstyr.
Nybygg av næringsformål og samferdselarealer i Trondheim
Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvikling av et næringsområde med næringsbygg og adkomster på eiendommene mellom E6 i nord og Kochhaugvegen (FV950) i sør - mellom Jakobsli og Nedre Charlottenlund, beliggende øst for Rotvoll. Det foreslås 36.000 m2 bruksareal inkludert bakkeparkering innen formålet: industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Det tillates ikke forretning, handel eller tjenesteyting. Del av fredet boligeiendom og trafikkarealer inngår også. Den store bygningsmassen er sikret oppdelt med to tydelig senkede mellombygg. Trinnvis økende høyde mot vest gir synlighet over horisont nede fra sjøen samt foran boliger i nedre deler av Charlottenlund. Særlig det vestlige bygget som går opp i høyde vil oppfattes som dominerende.
Nybygg av kombinert vaktlokale og bygg med fasiliteter for vedlikeholdspersonell ved flystasjon i Ørland kommune
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge et kombinert vaktlokale og bygg med fasiliteter for vedlikeholdspersonell ved Ørland flystasjon for NAEW&C Force ved FOL Ørland. Bygget skal bygges som et passivhus.
Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 3
Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.