Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Åfjord

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Åfjord som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av produksjonshaller ved oppdrettsanlegg i Indre Fosen
Gadus Group har behov for å oppføre produksjonshaller, et mindre bygg for el-anlegg og andre tekniske installasjoner, samt internvei i området
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB3, 13,6 daa. Næring, transport og energisektor, overnatting/servering, døgnhvileplass, bensinstasjon.
Nybygg av industriområde i Kyrksæterøra
Wacker Chemicals ønsker å legge til rette for verdens mest bærekraftige silisiumproduksjon på Holla. Produksjonen av silisiummetall ønskes økt fra dagens produksjon på 82.000 tonn til 130.000 tonn i fase I og 200.000 tonn i fase II. Planområdet på 650 dekar, ligger ca. 5 km fra Kyrksæterøra, på østsiden av Hemnefjorden. Gnr. 100 bnr. 106-109, 111, 135. Forslagsstiller skriver at hovedformålet i planen er nåværende industri og nytt industriområde, adkomstveier, anleggsveier, kaiområde(r) og anleggs- og riggområder. Planavgrensning er fylkesvei 6432 i sør, eksisterende industriområde i øst, område for fremtidig næringsbebyggelse i vest, samt et belte i utenforliggende sjøområde som hovedsakelig er regulert til havn. I tillegg til utvidelse av produksjonskapasitet skal det også legges om fra kull til bruk av biomasse som krever areal til store siloer. Kaianlegg skal utvides for å få komme ut på større dybde for å kunne ta imot større båter. Det skal tas ut masser i sørlig del av eiendommen, regulert til næring, for etablering av nytt råvarelager. Massene skal benyttes til utfylling av ca. 40 dekar stort næringsareal i sjø

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.