Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Ørland

Nybygg av kombinert vaktlokale og bygg med fasiliteter for vedlikeholdspersonell ved flystasjon i Ørland kommune
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge et kombinert vaktlokale og bygg med fasiliteter for vedlikeholdspersonell ved Ørland flystasjon for NAEW&C Force ved FOL Ørland. Bygget skal bygges som et passivhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.