Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Øksnes

Nybygg av nærings- og boligområde i Myre
Planinitiativet omfatter et areal på cirka 78 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.