Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Surnadal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Surnadal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ny akvakulturlokalitet for etablering av makroalger ved Skjellingen i Kristiansund
Etablering av to rigger på et 350 dekar stort område ved Skjellingen.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg i Averøy
gnr./bnr.: 51/1, 52/55, 52/589 og 52/590. Det er planlagt en langsiktig, trinnvis utbygging av landbasert oppdrettsanlegg som ved maksimal utbygging omfatter produksjon av 40.000 tonn fisk pr. år. Det er dette som legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. I første omgang er det søkt om konsesjon for et anlegg på 20.000 tonn. Det legges opp til en robust reguleringsplan som legger til rette for utvikling over tid. Produksjon av fisk skal være kjernevirksomheten for AIP videre. Reguleringsplanen skal dekke de behov som knytter seg til denne type virksomhet. Det er planlagt oppdrett av laks, fra stadiet egg og til slakteklar fisk. Det forutsettes etablering av anlegg for alle stadier: klekkeri, smolt, ungfisk og slakteklar fisk. Det ønskes i reguleringsplanen også å legge til rette for etablering av kontorfasiliteter, hybler for skiftarbeid, spiserom, administrasjonsområde samt evt. slakteri. Det vil tilrettelegges for høy utnyttelsesgrad i området, med byggehøyder mellom 10 og 15 meter. Planlagte bygninger er prefabrikkerte isolerte stålbygg. Det vurderes å benytte solcellepanel på bygningene. Det vil bli etablert rørledning for sjøvanninntak og avløpsledning i Bremsnesfjorden.

Se andre prosjekter i Møre og Romsdal fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.