Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (1)
Gjemnes (3)
Haram (0)
Hareid (0)
Herøy (0)
Molde (0)
Rauma (1)
Sande (0)
Smøla (1)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (0)
Surnadal (0)
Sykkylven (0)
Tingvoll (0)
Ulstein (0)
Vanylven (1)
Vestnes (0)
Volda (0)
Ålesund (1)
Ørsta (1)
Etablering av nytt næringsområde i Giske
Det aktuelle området ligg på gbnr. 7/196 m. fl. 250 mål. Formålet med planarbeidet er å justere gjeldande reguleringsplan for veg, byggjegrense, VA-trase, byggjehøgde, utnytting, m.m.
Utvidelse av landbasert settefiskanlegg og nybygg av næaringsarealer i Smøla
I planforslaget er det tatt inn to næringsareal, et på hver side av fylkesvegen. Utbygginga skal skje i flere byggetrinn over en lengre tidshorisont og vil starte på sørlig del av BN1, deretter på nordlig del etter hvert som behovet melder seg
Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Gjemnes kommune
Søkt størrelse 1560 tonn MTB. Matfisk av kveite.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.