Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Øyer

Nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 150.000 tonn biometanol.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.