Alle aktuelle industriprosjekter i Marker

Utvidelse av hovedlager i Ørje
Det skal installeres et Movolager (mobilt pallesystem) i deler av tilbygget på ca. 1.000 kvadratmeter og solceller på taket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.