Alle aktuelle industriprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (3)
Bærum (0)
Drammen (2)
Eidsvoll (1)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (0)
Hemsedal (0)
Hol (2)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (2)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (1)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Rælingen (0)
Rakkestad (0)
Ringerike (3)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (0)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (4)
Ål (0)
Ås (1)
Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
Cirka 850 mål totalt på området.
Nybygg av næringsområde på Gardermoen i Ullensaker
36 000 kvm BYA gjennstår. Samme felt som Haut Nordic.
Nybygg av logistikkbygg på Holmenga i Eidsvoll
266 mål. Breeam-NOR 6.0 Very Good. Tiltaket omfatter eiendom 97/149, 151, 152 og 153.
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Etablering av depot for vedlikehold av F-35 på Rygge i Østfold
Det nye depotet på Rygge vil utføre fremtidige oppgraderinger og modifikasjoner av jagerflyene. Etablering av vedlikeholdsdepot i Rygge bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter, 5 tomter gjenstår. Tomt 2: 4.430.000,- Areal: 5.401 kvm. Tomt 3: 4.590.000,- Areal: 5.399 kvm. Tomt 4: 4.690.000,- Areal: 5.518 kvm. Tomt 5: 4.950.000,- Areal: 6.033 kvm. Tomt 18: 4.200.000,- Areal: 4.575 kvm.
Nybygg av kunst- og verdilager på Gardermoen i Ullensaker
Oppbevaring av kunst, og vil huse kunstsamlingen til Kistefos og Astrup Fearnley.
Nybygg av lagerbygg i Hokksund
Oppføring av lagerbygg med tilhørende administrasjonsdel og takoverbygg.
Etablering av lager i Mjøndalen
Oppføring av 124 lagerseksjoner. Totalt fem separate bygningsenheter.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter på området.
Etablering av ny tank for karbonkildelager ved renseanlegg i Rælingsveien i Lillestrøm
NRVA har i dag en nedgravd etanoltank på 50 m3 som er plassert ved inngangen til renseanlegget i Rælingsvei. Denne tanken skal fjernes og erstattes med 3 nye tanker a 50 m3 hver slik at vi får en total lagringskapasitet på 150 m3.
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Etablering av gapahuker og treningsløype for hest i Lillestrøm kommune
Etablering av 5 gapahuker. Alle gapahukene vil holde seg innenfor en størrelse på ca. 70 kvm med mønehøyde/gesimshøyde maksimum på henholdsvis 7 meter og 4 meter. Etablering av treningsløype for hest på ca. 1500 meter.
Nybygg av lagerbygg for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon i Nesodden og Nordre Follo kommune
Oppsett av to nye lagerbygg - «nøkkelferdig» for mottak og mellomlagring av farlig avfall, på hhv: Teigen gjenvinningsstasjon ca. 100 m2 Oppegård gjenvinningsstasjon ca. 100 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.