Alle aktuelle industriprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (0)
Bærum (0)
Drammen (1)
Eidsvoll (0)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (1)
Hemsedal (0)
Hol (1)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (0)
Lier (0)
Lunner (0)
Marker (1)
Modum (2)
Moss (0)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesbyen (0)
Nesodden (1)
Nittedal (1)
Rælingen (0)
Rakkestad (0)
Ringerike (3)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (1)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (2)
Ål (0)
Ås (1)
Nybygg av finsorteringsanlegg for plast i Indre Østfold kommune
Finsorteringsanlegget vil få en kapasitet til å sortere 90 000 tonn plast og vil ha størrelse på 13.000 kvadratmeter.
Nybygg av næringsområde i Hol
Gnr/bnr; 99/7, 99/1, 99/5, 99/15, 105/14 og 105/4. Ca 70 daa.
Utvidelse av industriområde i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Betonggjenvinning. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Utvidelse av hovedlager i Ørje
Det skal installeres et Movolager (mobilt pallesystem) i deler av tilbygget på ca. 1.000 kvadratmeter og solceller på taket.
Utvidelse av produksjonslokaler i Ringerike
Østre del av planområdet . Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Utvidelse av produsjonslokaler i Ringerike
Sørvest for Randsfjordbanen. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Nybygg av prosessbygg, kontor mm i Indre Østfold kommune
Prosjektet omfatter et større prosessbygg, utomhus-arealer, prosessteknisk anlegg, kontor, lager og driftsbygning mv.
Nybygg av offentlig/privat tjensteyting i Skjetten
Hensikten med planarbeidet er å formalisere dagens bruk av eiendommen til utleie rettet mot ulike næringsvirksomheter. Planen skal også tilrettelegge for utvikling av ulike typer forskningsaktiviteter tilknyttet land- og skogbruk. I tillegg skal det tilrettelegges for videreutvikling av eksisterende eller annen type offentlig eller privat tjenesteyting. Det skal åpnes for noe mer bebyggelse på eiendommen, i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Gjenoppbygging av lokaler etter brann i Nesodden kommune
Nesodden kommune skal gjenoppføre lokalene hvor Remonter Attføring hadde tilhold, som brant ned 30.11.2019. Remonter tilbyr tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne samt arbeidstrening for personer som har ordinært arbeid som målsetting. Bygget skal inneholde eget snekker- og tekstilverksted, anlegg for vedproduksjon og lokaler til en vedlikeholdsgruppe, i tillegg til kontorer, garderober og andre sosiale rom.
Påbygg av dekkhotell på Rud
20x53 m. 13 m takhøyde. Messanin.
Tilbygg av driftsbygg og garasje ved kirke i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kirkelig fellesråd skal bygge nytt driftsbygg i tilknytning til Onsøy kirke da eksiterende fasiliteter ikke er tilfredsstillende iht. dagens krav. Driftsbygget skal inneholde kontor, spise-/pauserom, kjønnsdelte garderober, toaletter for ansatte, teknisk rom og et fullverdig HC toalett med separat adkomst til bruk for publikum. Bygget skal knyttes opp mot eksisterende garasje med et nytt overbygd tak mellom byggene og garasjen skal utvides med et tilbygg på vestsiden. Det planlegges noen bygningsmessige arbeider på eksisterende garasje.
Etablering av trail-senter i Gol kommune
Bygging av Trail-senter i Gol kommune. Trail-senteret er en viktig del av Hallingmo aktivitetshub og skal fungere som en naturlig samlingsplass for alle som bruker stiene i nærområdet. Arbeidet omfatter komplett levering av konstruksjonen samt utførelse av spesialtilpasset benk ved den nyetablerte boule-banen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.