Alle aktuelle industriprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (1)
Færder (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (1)
Kragerø (0)
Kviteseid (0)
Larvik (2)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (0)
Porsgrunn (1)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (4)
Tinn (1)
Tokke (0)
Tønsberg (1)
Vinje (1)
Nybygg av oppdrettsanlegg på land på Svadde industriområde i Rjukan
Leverandør av betong: Brødrene Hansen Betong AS. Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Tomtareal 28 dekar. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Ombygg, utvidelse og tilpassing av produksjonsanlegg på Herøya
EEtecs anlegg på Herøya i Porsgrunn skal produsere magnetmetallene neodym og praseodym. Disse brukes blant annet i elmotorer og vindturbiner. Anlegget skal kunne produsere over 700 tonn av disse metallene i løpet av ett år. Det utgjør fem prosent av antatt etterspørsel i EU. Målet er at bygningsarbeidet skal være ferdig i løpet av ni måneder, slik at anlegget skal være i drift i midten av 2024.
Nybygg av havnelager samt oppgradering av eksisterende lager i Skien
Lagerbygget skal oppføres i henhold til TEK17.
Etablering av produksjonsanlegg for settefisk på land i Drangedal kommune
6,5 daa. Anlegget planlegges i Dyvik, sørvest for Nedre Toke. Planområdet ligger langs fylkesveien 38, mellom Heldøla og Grønstad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.