Nybygg av næringspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet. Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Nybygg av flerbruks lagerhall på Bardufoss flystasjon
Bygging av flerbruks lagerhall for å utvide kapasiteten for primært vedlikehold og lagring av materiell, kjøretøyer, container, bakkeutstyr, BRP materiell, m.m. på Bardufoss Flystasjon.
Nybygg av næringsbygg i Kvæfjord
Utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel.
Utskifting av ventilasjonsaggregater som ventilerer lab og kontorlokaler i Tromsø kommune
Prosjektet omfatter utskifting av to ventilasjonsaggregater som ventilerer lab og kontorlokaler i Framsenteret bygg FRAM 1. Ventilasjonsanlegg skal bygges om slik at det ene av de nye ventilasjonsaggregatene skal kun ventilere lokaler for lab i plan 3. Det skal etableres midlertidig ventilering av Labområdet i plan 3, slik at dette arealet ventileres når hovedsystemer byttes. Det skal byttes noen kanaler i sjakter og mindre endringer på kanalnettet slik at Labventilering skilles fra øvrig ventilasjon.
Ombygg av garasjeløp i teknisk verkstedbygg for etablering av løftebukk i Porsangmoen
Ved Porsangmoen Tekniske Verksted, POTV, skal det etableres en løftekapasitet i eksisterende bygg. Forsvarsbygg ønske tilbud på ombygging av garasjeløp i verkstedbygget for etablering av løftebukk. Løftebukk inngår i en annen kontrakt. Løftebukk etableres i eksisterende verkstedhall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.