Alle aktuelle industriprosjekter i Rindal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rindal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Etablering av anlegg for behandling av restråstoff til næringsmiddelindustri i Indre Fosen
Det søkes om nyetablering av anlegg hvor det skal dannes olje og protein til næringsmiddelindustrien til humant konsum, samt fiskemel som er egnet til dyrefor, fra restråstoff. Det søkes om en total produksjon på 42 700 tonn/år. Det vil bli installert nødvendige renseanlegg for både rensing av luft og vann ved anlegget.
Sammenslåing av akvakulturlokaliteter i Namsos kommune
Det søkes om tillatelse å slå sammen lokalitetene 24695 Årnes og 13748 Saltkjelvika i Namsos kommune til en lokalitet, med en samlet MTB på 7800 tonn. Det søkes om endret anleggsutforming for lokalitet Årnes, og avvikling av dagens lokalitet Saltkjelvika. Namsos kommune ga 13.05.22 dispensasjon fra kommuneplanen.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.