Alle aktuelle industriprosjekter i Hitra

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hitra som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av anlegg for behandling av restråstoff til næringsmiddelindustri i Indre Fosen
Det søkes om nyetablering av anlegg hvor det skal dannes olje og protein til næringsmiddelindustrien til humant konsum, samt fiskemel som er egnet til dyrefor, fra restråstoff. Det søkes om en total produksjon på 42 700 tonn/år. Det vil bli installert nødvendige renseanlegg for både rensing av luft og vann ved anlegget.
Etablering av betongbygg for installasjon av transformator og ladeutstyr ved kai i Ørland
Anleggets funksjon er som bygg for å huse transformatorinstallasjon samt installasjon for lading av batteripakke for elektrisk drift av hurtigbåter.
Nybygg av næringsbygg på Torgård i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere nordre del av gnr. 311, bnr. 3 til næringsformål (industri og lager) i tråd med forslag til ny KPA. Næringsarealet samordnes med tidligere varslet planarbeid for Håbrubekken. Arealet som blir regulert til næringsareal er ca. 34 daa.
Nybygg av næring i Levanger
13 dekar. Infrastruktur opparbeidet.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.