Alle aktuelle industriprosjekter i Frøya

Utvidelse av lokalitetsbiomasse ved akvakulturanlegg i Frøya kommune
Det søkes tillatelse til å utvide lokalitetsbiomassen med 1560 tonn, fra 3120 tonn til 4680 tonn. Det blir benyttet flytekrager med omkrets på 135-160 m. Utsett av smolt og fremføring til slaktefisk.
Etablering av sjøbasert fiskeoppdrettsanlegg på Frøya
Uttian kysfiske AS søker om å få etablere en ny matfisklokalitet ved Fagerhamn med en anleggsbiomasse på 3210 tonn. Akvakultur av matfisk av torsk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.