Alle aktuelle industriprosjekter i Smøla

Utvidelse av oppdrettsanlegg i Smøla kommune
Gnr/bnr 53/2, 23. Utvidelse av virksomhet: produksjonen av yngel settefisk og behov for ekstra arealer til den planlagte utvidelsen. I tillegg ønskes det å tilrettelegge tilstøtende arealer for fremtidig næringsvirksomhet.
Nybygg av produksjonsanlegg for hydrogen på Smøla
Interreg-prosjekt: G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.