Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Nore og Uvdal

Utskifting av biokjeler for omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal kommune har to fliskjeler som skal byttes i en ny.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.