Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (0)
Bærum (5)
Drammen (3)
Eidsvoll (0)
Enebakk (1)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (0)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (0)
Lier (0)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (0)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesbyen (1)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (0)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (1)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (1)
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Oppgradering av tekniske installasjoner ved omsorgssenter i Ringerike
Oppgradering av tekniske installasjoner, blant annet nødlys, pasientsignal/ velferdsteknologi og adgangskontroll. Prosjekt fra budsjett 2023.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Tilbygg- og rehabilitering av avlastningshjem i Bærum
Bygget er et avlastningshjem for multifunksjonshemmede barn i alder fra 0-18 år. Per dags dato er det 5 pleietrengende som nå skal utvides til 7.
Utvidelse av omsorgsboliger i Våler kommune
Planområdet er ca 9,2 daa.
Ombygg av eksisterende bygg til omsorgsboliger i Ås kommne
Bygget har i dag én leilighet, hybler og en personalbase. Bygget er oppført tidlig på 1990-tallet og har behov for rehabilitering. Det planlegges samtidig å bygge om hybeldelen til tre leiligheter, samt oppgradere personalbasen. Den eksisterende leiligheten planlegges ikke å endres utover teknisk oppgradering som gjelder hele bygget. Endring av planløsning vil medføre at brannskiller, lydskiller, plassering av våtrom og fasade også vil endres. Ombyggingen anses som en hovedombygging, og tekniske løsninger skal tilfredsstille dagens tekniske regelverk (TEK 17). Fasadeendringen består av nye plasseringer av dører og vinduer. Det er også behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget, installere sprinkleranlegg, nytt brannvarslingsanlegg og nye vann- og avløpsinstallasjoner. Vinduer og ytterdører må skiftes og hele bygget må etterisoleres (vegger og himling). Bygget har én etasje og er på 417 m². Bygget er oppført i trekonstruksjoner med sperretak og utvendig malt tømmermannspanel.
Innvendig rehabilitering av boliger i Bærum kommune
Berget (Tokerudkollen 35), Skaret (Tokerudkollen 37), Kastet (Tokerudkollen 39) og Juvet (Tokerudkollen 41) skal hovedsakelig ta for seg innvendig rehabilitering av bygningsmassen. BRA for de arealene som inkluderes i dette prosjektet er: 41 Juvet: 50,2 m2. 39 Kastet: 723,3 m2. 37 Skaret: 631,4 m2. 35 Berget: 6,4 m2.
Ombygging av eksisterende kommunal bolig fra fire boenheter til tre større familieleiligheter i Bærum kommune
Dette tiltaket er en ombygging av eksisterende kommunal bolig fra fire boenheter med en ansatteenhet til tre større familieleiligheter. De fire boenhetene i øverste plan slås sammen til to, og ansatteenheten i underetasjen blir en egen leilighet.
Utskifting av sengeheis ved bo- og omsorgssenter i Lillestrøm kommune
Prosjektet består av utskifting av 1 stk. MRL Translift sengeheis på Åråsveien 16B, 2007 Kjeller. Dagens heis med alt tilhørende utstyr skal skiftes ut. Bygningsmessige forhold som maling/ flikk av sjaktvegger og maling av sjaktebunn skal ivaretas av tilbyder.
Utskifting av biokjeler for omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal kommune har to fliskjeler som skal byttes i en ny.
Tilbygg av enebolig og oppføring av garasje i Frogn kommune
Planarbeidet tar sikte på å bruksendre eksisterende hytte til bolig, legge til rette for et tilbygg til eksisterende hytte, ny garasje og et erstatningsbygg for eksisterende strandhus.
Etablering av reservestrømsaggregat for omsorgsleiligheter og omsorgs og rehabiliterings senter i Jevnaker
Reservestrømaggregat med tilhørende omgjøring av strømforsyningen ved Jevnaker omsorgs og rehabiliterings senter og Jevnaker kommunes omsorgsleiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.