Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Ålesund

Rehabilitering av fasade på boligbygg samt oppføring av uteboder m.m. i Ålesund kommune
Ålesund Utleieboliger AS skal rehabilitere fasader på 3 boligbygg i Gustav Puntervoldsgate 32 - 36. Det skal også oppførast uteboder. På delar av uteområdet skal det etablerast plass for kommunale avfallsdunkar. Dette medfører noko grunn og betongarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.