Aktuelle nybygg av boliger i Rollag

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rollag som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av boliger på Engelsrudhagen i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Lillestrøm
Området er på totalt 9,2 daa. Gårdsnummer 436/47, 48 med fler. Planleggingens formål er å tilrettelegge for frittliggende boliger, fortau samt gangforbindelse mellom Bakåsveien og Varåveien. .
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Lørenskog
Skisseforslaget viser 7 tomannsboliger med til sammen 14 leiligheter i 3‐4 etasjer med grunnflate ca 70m2 BTA og 27 BTA m2 for 1 ½ parkeringsplass i garasje eller på bakkeplan.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.