Aktuelle nybygg av boliger i Råde

Nybygg av omsorgsboliger i Råde kommune
Parkveien/Ringveien. Bygget skal være i to etasjer og med kjeller under deler av bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.