Aktuelle nybygg av boliger i Nittedal

Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 2
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.
Nybygg av eneboliger og ny adkomstvei i Nittedal
Gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3. Grunneier: Bengt Westervoll, Britt Lybeck Johannessen og Rolf Henry Johannessen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.