Aktuelle nybygg av boliger i Nesodden

Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.