Aktuelle nybygg av boliger i Nesodden

Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av leiligheter og næring i Tangen sentrum
4-5 etasjer. Takterrasser på alle bygg. 2450 m2 BTA kjeller, 1003 m2 BRA næring og 3644 m2 BRA bolig. DNB Eiendom er engasjert som megler for salg av leiligheter i prosjektet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.