Aktuelle nybygg av boliger i Lillestrøm

Nybygg av boliger, næring, forretning, universitet i Skedsmo
GNR/BRN: 81/4, 81/2160, 281/81, 281/1 og deler av 81/2474, 115/3 og 102/15 800-1000 leiligheter.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
5-7 etasjer. Townhouses. BREEAM-NOR Very Good
Nybygg av boliger på Frogner i Lillestrøm kommune, del 1
Fast bygginredning (Bad) Part Construction AB, Kalix. 650 enheter totalt i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand
Området som reguleres er på cirka 8,0 dekar, omfatter gnr./bnr. 241/34, 241/37, 241/173, 241/483, 241/584, 241/591 og deler av 241/4, 241/6, 241/27, 241/548 og 241/595.
Nybygg av boliger i Lillestrøm
Ca. 60 enheter gjennstår.
Nybygg av rekkehus i Sørum, trinn 2
Gnr/bnr: gnr/bnr 73/1, 72/24, 73/54, 73/56, 73/58, 73/145, 73/146, 73/219, 73/220, 73/224, 73/225, 74/4 og 74/11. Ca. 9 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.