Aktuelle nybygg av boliger i Lier

Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.