Aktuelle nybygg av boliger i Kongsberg

Nybygg av omsorgsboliger på Skavanger i Kongsberg
Gnr/bnr: 7717/146, 7717/82 m.fl. Plusshus-standard.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.