Aktuelle nybygg av boliger i Indre Østfold

Nybygg av blokkbeyggelse i Askim, trinn 1
Ca 21-27 stk boenheter. Gnr/bnr: 80/28, 99/21.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.