Aktuelle nybygg av boliger i Hol

Nybygg av boligområde i Skurdalen
Planområdet omfatter deler av eiendommene 83/1, 83/2, 85/1, 85/2 samt 83/43 og 83/44, totalt ca. 49 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.