Aktuelle nybygg av boliger i Frogn

Nybygg av leiligheter i Drøbak
Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på sju mindre hus med felles underliggende p-kjeller under to av husene.
Nybygg av flerbolighus i Frogn kommune
BREEAM "Very good"-sertifisert.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
BRAS ca 1100 kvm. BRA er antydet av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger i Drøbak/Sogsti
Bolig A: 160 m2 BRA, Bolig B: 195 m2 BRA, Bolig C: 195 m2 BRA, Bolig D: 160 m2 BRA. Kjøkkenleverandør: KVIK. Flisleverandør: Flisekompaniet. Leverandør av innetrappe: Trapperingen.
Nybygg av eneboliger i Frogn kommune
Fire eneboliger på Sogstikollen 9. De allerede utbygde eiendommene Sogstikollen 13 A-C omfattes av detaljreguleringen, da atkomsten for de nevnte eiendommene er felles og arealet for atkomsten er på begge eiendommene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.