Aktuelle nybygg av boliger i Frogn

Nybygg av leiligheter i Drøbak
Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på sju mindre hus med felles underliggende p-kjeller under to av husene.
Etablering av parkeringsanlegg i Frogn kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en hensiktsmessig, og sikker parkeringsløsning. Det skal anlegges 33 biloppstillingsplasser for beboere i nabolaget og 8 kommunale plasser. Det skal også tilrettelegges for renovasjonsanlegg i form av fire nedgravde avfallsbrønner. Planarbeidet skal også legge til rette for allmenn ferdsel iområdet som del av grøntstrukturen i Gamle Drøbak.
Etablering av reservestrømsanlegg ved flerbrukshall i Frogn kommune
Frogn kommune ønsker at Frognhallen skal kunne benyttes til evakuerte innbyggere ved en katastrofehendelse eller en annen årsak som medfører at innbyggere må flyttes fra sitt bosted. Bølgen er bygget bestående av Frognhallen og Drøbaksbadet. Det er Frognhallen som skal brukes til evakuering med garderobeanlegg, kjøkken, kafe og resepsjon i Drøbaksbadet. Kommunen ser for seg 4 dager evakueringsperiode i Frognhallen. Til kraftforsyning av Frognhallen skal det etableres aggregathus og tank i nærheten av nettstasjonsbygget utenfor Bølgen bad og aktivitetssenter. Det installeres et reservestrømsaggregat med dagtank og reservetank for kapasitet på 4 dagers drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.