Aktuelle nybygg av boliger i Drammen

Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 1
Totalt 1000 boliger på området. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solbergelva i Drammen
Ca. 23 dekar. Gnr/Bnr: 245/149 og 245/1640. 30-40 boenheter.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Mjøndalen, Drammen kommune
Nedre Tverrgate 7-17. Gnr/bnr: 215/107, 215/103, 215/86, 216/112, 215/177.
Nybygg av leiligheter i Gjerpen, Drammen
Knut Auberts vei 36-38 og Øyvind Jørgensens vei 14-16.
Nybygg av eneboliger ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Etablering av småhus for vanskeligstilte i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.