Aktuelle nybygg av boliger i Bærum

Nybygg av leiligheter i Stabekk
3-5 etasjer. Professor Kohts vei 77-87.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller på Parken Vest 9.6 i Fornebu, trinn 1
Totalt 378 boenheter, 23000 kvm, på Parken Vest 9.6. BREEAM Very good.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
4, 6 og 8 etasjer med 3.500 kvadrat næring og 80 boenheter (6.600).
Etablering av boliger i Bærum kommune
Gnr. 34 bnr. 272, 273, 274 og 275. Adresse: Niels Leuchs vei 41 og 43 samt Bekkegrenda 2 og 4. 3750 m2 tomteareal.
Nybygg av boligområde i Lommedalen
Gnr/bnr: 115/36 og 115/167. Adresse: Grorudenga 36 og 38.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.