Aktuelle nybygg av boliger i Asker

Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum, trinn 1
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.