Aktuelle nybygg av boliger i Asker

Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Vestre Billingstad i Asker, trinn 1
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn. Kommunen har kjøpt åtte boliger som skal brukes av unge voksne med behov for oppfølgningstjenester.
Nybygg av konsentrert fritidsbebyggelse for utleie med mere i Vestlia
Gnr/bnr: 66/342, 734, 797, 798 og 808. Planområdet er på 32,2 daa. Planen omfatter bygging av konsentrert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, samt supplerende reiselivs- og aktivitetsbasert tjenesteyting og bevertning samt parkering under terreng/lokk.
Nybygg av tomannsboliger og leiligheter i Asker kommune
Ca. 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger i Asker kommune
Ca. 1,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål konsentrert bebyggelse (lavblokk/leiligheter/ulike størrelser/vurderer boformer for eldre) med tilhørende garasjeanlegg under terreng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.