Aktuelle nybygg av boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (12)
Bærum (15)
Drammen (18)
Eidsvoll (8)
Enebakk (4)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (3)
Gjerdrum (2)
Gol (1)
Halden (3)
Hemsedal (3)
Hol (3)
Hole (4)
Hurdal (3)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (8)
Lier (3)
Lunner (3)
Marker (0)
Modum (1)
Moss (7)
Nannestad (1)
Nes (3)
Nesbyen (2)
Nesodden (1)
Nittedal (4)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (10)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (9)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (4)
Ål (1)
Ås (7)
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10000-12000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Fire grunneiere.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av blokkleiligheter på Skårer vest i Lørenskog, trinn 5 og 6
1000-1100 leiligheter totalt på feltet. Badekabiner - Tigbro.
Nybygg av boliger og næring, Rolvsrud Idrettspark, Lørenskog, trinn 2
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
5-7 etasjer. Townhouses. BREEAM-NOR Very Good
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger, handel- og kontorbygg på Gressvik i Fredrikstad
Næring i 1. etasje og boliger i etasjene over. Storveien 77-81. Næringsdelen skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor v6.0.
Nybygg av boliger i Jessheim
8 og 6 etasjer. Leverandør tårnkran, Altikran Kjeller.
Nybygg av boliger på Losmoen i Øvre Eiker kommune
Ca. 113 daa. Ca. 170 boenheter.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Nybygg av boligområde ved Ormåsen i Hokksund
Gnr/bnr: 62/4, 179 mfl. Det planlegges etablert ca. 150-175 nye boenheter.
Nybygg av boliger i Bærum
80-100 nye boliger. 3-5 etasjer. Bnr/bnr 21/521, 522.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
Del av felt B2+felt FN1+felt GF4.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av boliger i Rælingen, trinn 1
Totalt 400 enheter, vil bli oppdelt i flere delområder.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
4, 6 og 8 etasjer med 3.500 kvadrat næring og 80 boenheter (6.600).
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
262 enheter total. Felt 1 består av 36 leiligheter fordelt på 9 firemannsboliger, 15 eneboliger og 46 eneboliger i rekke.
Nybygg av boliger i Råde kommune
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072.
Nybygg av leiligheter på Vestre Billingstad i Asker, trinn 1
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn. Kommunen har kjøpt åtte boliger som skal brukes av unge voksne med behov for oppfølgningstjenester.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune
Abels gate 50 og Vålerveien 32. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandvika
Skytterdalen 2-4. 2 leilighetsbygg, 1 næringsbygg. Gnr/bnr: 83/45, 188.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand
Området som reguleres er på cirka 8,0 dekar, omfatter gnr./bnr. 241/34, 241/37, 241/173, 241/483, 241/584, 241/591 og deler av 241/4, 241/6, 241/27, 241/548 og 241/595.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune, trinn 1
45 leiligheter og 20 rekkehus i trinn 1. Totalt ca. 300 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Tre punkthus langs Moerveien på 2-3 etasjer, og mer sammenhengende blokkbebyggelse langs Brekkeveien på 3-4 etasjer. Uteområdet legges langs Moerveien, i midten av kvartalet. Parkeringskjeller legges under bebyggelsen mot Brekkeveien, med adkomst fra Brekkeveien eller fra gatetunet i nord.
Utvidelse av hotell samt etablering av boliger og næring i Ringerike kommune
Ca. 30 leiligheter. Etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag og utvidelse av hotellet på parkeringsplassen som i dag ligger nord for hotellet. 101 rum. 700m2 næring. Det tilrettelegges for torg mellom bygningene.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Riving av institusjon og nybygg av leiligheter i Halden kommune
4-6 etasjer. Gnr/bnr: 63/46, 65, 219, 254.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152. 12 tomannsboliger og 25 rekkehus i byggetrinn 1, Tunet.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Sarpsborg
Totalt 200-220 boliger på Groth feltet sammen med Betongbygg Eiendom AS og to private grunneiere.
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Skarmyra i Moss, trinn 3
Bygget direkte fundamenteres på grunn. Byggene oppføres i plass støpt betong, klimavegger i tre med fasader i en kombinasjon av pusssystem og tre kledning.
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av rekkehus på Bekkestua i Bærum
Bekkestua sør. Frøytunveien 5-7.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Lier
Leiligheter i 3 etasjer, eneboliger og rekkehus i 2 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solbergelva i Drammen
Ca. 23 dekar. Gnr/Bnr: 245/149 og 245/1640. 30-40 boenheter.
Nybygg av leiligheter på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune, trinn 1
Byggetrinn 1 består av 49 leiligheter fordelt på 5 boligblokker med svalganger som knytter byggene sammen. Gnr/bnr 190/10, 192/929, 930, m.fl. Aurveien 26 m. fl, nordre del av Aursmoen sentrum.
Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate.
Nybygg av boliger i Rygge
2 boligblokker. Blokk 1= 12 boenheter og parkeringskjeller, Blokk 2= 18 enheter. Gnr/bnr: 104/68 og 104/283.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.