Aktuelle nybygg av boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (5)
Bærum (16)
Drammen (7)
Eidsvoll (5)
Enebakk (3)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (5)
Gjerdrum (1)
Gol (1)
Halden (1)
Hemsedal (1)
Hol (3)
Hole (2)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (2)
Lier (2)
Lunner (0)
Lørenskog (10)
Marker (4)
Modum (0)
Moss (5)
Nannestad (9)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (2)
Nittedal (0)
Rælingen (2)
Rakkestad (1)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (5)
Sigdal (0)
Skiptvet (1)
Vestby (3)
Ål (0)
Ås (5)
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av boliger og næring i Sørum
15-16 mål. Blakerveien 3-9. Planområdet består av gnr/bnr 246/8,246,305, 246/7 og 246/282
Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10000-12000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Tre grunneiere. Gnr./bnr. 113/357, Fjellhamarveien 44C, eies av Fjellhamarveien 44C AS, som eies av Selvaag Eiendom AS.
Nybygg av boliger med kjøkkenhager i Askim
25 eneboliger, 12 tomannsboliger, 4 leilighetsbygg med 6 leiligheter/bygg, 1 leilighetsbygg med 8 leiligheter. Infrastruktur er opparbeidet. Grunneier er Anne Lise Wiik og Jon Sørensen.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter mm i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Utvikling av nye boliger i Lillestrøm, kvartal 1
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal. Badekabiner: Parmarine
Nybygg av boliger i Bærum
Dønskiveien 28–38 er planlagt brukt til 100 erstatningsplasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester
Nybygg av leiligheter i Aurskog
Mellom 160‐170 leiligheter.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av dagsenter og boliger til funksjonshemmede i Sundet Eidsvoll
Gnr 17 Bnr 257. m. fl. Bygging av 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum, trinn 1
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Askim
Ca 100 småhus. 138 dekar.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 1
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter i Rælingen, trinn 2
5000-6000 kvm. Gnr/Bnr: 103/27, /30, /31, /33, /42, /70, /146, /147, /247, /281, /247, 104/733, og del av 103/6 og 104/13 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune, trinn 1 og 2
Byggetrinn 1 har 52 leiligheter fordelt på 2 hus. Byggetrinn 2 har 52 leiligheter av samme størrelse som byggetrinn 1.
Nybygg av boliger på Engelsrudhagen i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt. Planområdet består av ni eiendommer og omfatter gnr/bnr: 81/152, 81/165, 81/166, 81/167, 81/155, 81/146, 81/210, 81/209 og 81/217 - et samlet areal på om lag 7180 m2.
Nybygg av boliger i Ullensaker kommune
Ca. 90 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll, trinn 1
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Nybygg av boligområde og infrastruktur på Vollskogen i Ås
Den utvidede delen av planområdet i vest omfatter eiendommene med gnr./bnr. 36/1, 36/3, 36/5, 36/7 og 43/3. Eiendommene med gnr./bnr. 36/5 og 36/7 vil ikke reguleres i planforslaget, men må likevel inkluderes i det utvidede varslede planområdet da det vil utredes traséer både nord og sør for disse eiendommene. Øvrige deler av det utvidede området som ikke avsettes til skoleveitrasé, vil heller ikke reguleres i planforslaget.
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandvika
Skytterdalen 2-4. 2 leilighetsbygg, 1 næringsbygg. Gnr/bnr: 83/45, 188.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av boliger i Indre Østfold kommune
Gnr/bnr: 3/72, 241, 125, 56 og 57, samt felles avkjørsel på del av gbnr. 53/126 og 227. Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26. 4-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
5-7 etasjer. Townhouses. BREEAM-NOR Very Good
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 5
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2
40-60 boenheter. Gnr/bnr: 102/80, 90, 101.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 284 boliger fordelt på fire bygg, 4-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Krokstadelva i Drammen kommune
TEK17. Energiklasse A. 3 bygg (A, B og C). 4-5 etasjer. I byggets første etasje etableres det et hyggelig fellesareal/selskapslokale for Sameiet. Baderomskabiner - ProBad AB
Nybygg av leiligheter med næring i 1 etasje i Aursmoen sentrum
PROBAD AS: Prefabrikkerte baderomsmoduler
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av leiligheter på Skarmyra i Moss, trinn 3
Bygget direkte fundamenteres på grunn. Byggene oppføres i plass støpt betong, klimavegger i tre med fasader i en kombinasjon av pusssystem og tre kledning.
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger i Lørenskog, trinn 2
Gnr/bnr: 110/58, 100/91. ca 20 enheter.
Etablering av boliger i Bærum kommune
Gnr. 34 bnr. 272/ 273/ 274/ 275/510
Nybygg av rekkehus i Flateby
Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av leiligheter på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune, trinn 1
Byggetrinn 1 består av 49 leiligheter fordelt på 5 boligblokker med svalganger som knytter byggene sammen. Gnr/bnr 190/10, 192/929, 930, m.fl. Aurveien 26 m. fl, nordre del av Aursmoen sentrum.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 5
Buskerudveien 119-131. Totalt 220 boliger.
Nybygg av boliger og næring i Ørje
Riving utføres uke 4-5 2021. Storgata 36, 38 og 42.
Etablering av boligbebyggelse i Ås kommune
Ca. 75 boenheter. Ca. 78 daa.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på sju mindre hus med felles underliggende p-kjeller under to av husene.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av firemannsboliger, tomannsboliger og rekkehus i Aurskog-Høland
Planområdet planlegges bebygget med fem 4-mannsboliger, en 2-mannsbolig, en firemannsbolig som rekkehus. I tillegg planlegges det for at eksisterende enebolig kan bygges om til en 2-mannsbolig etter hvert. Inntil 2 etasjer.
Nybygg av boligblokker i Nannestad
Gnr/bnr: 27/490 og 27/491.
Nybygg av terrasseleilgheter og rekkehus i Spydeberg
10 rekkehus og et terrassehus med 12 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Aurskog-Høland kommune
Omregulering fra barnehageformål til boligformål. Ca. 30 boenheter med inntil 3 etasjer.
Nybygg av boliger i Nordre Follo kommune, trinn 2
Eneboliger i kjede, tomannsboliger og rekkehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.