Aktuelle nybygg av boliger i Bømlo

Nybygg av boligområde i Bømlo
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 32 stk. einebustader/tomannsbustader, og ca. 70 stk. konsentrerte bustader.
Nybygg av boliger i Bømlo
Gnr. 14, 12, bnr. 187, 18 m.fl. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 31 stk. nye einebustader og ca. 20 stk. nye konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal. Ein vil legge opp til at det skal etablerast ein kombinasjon av frittliggjande einebustader, konsentrerte einebustader og 4- mannsbustader.
Nybygg av eneboliger samt opparbeidelse av infrastruktur på Innvær
Området som er til salg er på ca 15 mål. Beliggenhet vid sjø med mulighet for båtplass.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Bømlo kommune
Bustad A: P-rom 43m2 /BRA : 55 m2 Bustad B: P-rom 42m2 /BRA : 54 m2 Bustad C: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 Bustad D: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 BYA: 396 m2 ekskl. parkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.