Aktuelle nybygg av boliger i Tønsberg

Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal - Tech City i Tønsberg
Areal bolig: 10.900 m2 BTA. Areal næring: 4.000 m2 BTA.
Nybygg av boligområde på Hogsnes, trinn 3
400 daa. Ca 170 boliger totalt.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tønsberg
85 leiligheter i rekke og terraserte bygg. 2-4 etsajer.
Nybygg av tomannsboliger, kjedet eneboliger og firemannsboliger i Tønsberg kommune, trinn 2
Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune, trinn 1
Kongsåsveien 39-58. Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.