Aktuelle nybygg av boliger i Sandefjord

Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Nybygg av firemanns- og tomannsboliger i Sandefjord
2 firemannsboliger og en tomannsbolig med tilhørende garasjer, boder og biloppstellingsplasser.
Nybygg av småhus for midlertidig bosetting i Sandefjord kommune
Etablering av fire småhus for midlertidig bosetting fordelt på tre lokasjoner i Sandefjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.