Aktuelle nybygg av boliger i Porsgrunn

Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 200/2169, 374/173, 213 og 64.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
2-3 etasjer. 14-17 boenheter.
Nybygg av småhus på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.