Aktuelle nybygg av boliger i Larvik

Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av leiligheter på Hovland i Larvik, trinn 2
16 leiligheter, teknisk rom i mellombygget samt grunnarbeider og parkeringskjeller for neste bygg som er planlagt.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av boliger i Larvik
12-16 boenheter.
Etablering av familieleiligheter på Nanset i Larsvik kommune
Massivtre. 4 familieleiligheter. Adkomst via Nanset alle. Eksisterende bolig på eiendommen skal rives. Park mellom nye boliger og Nanset eldresenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.