Aktuelle nybygg av boliger i Larvik

Nybygg av seksmannsboliger og rekkehus på Guriskogen i Larvik
4 rekkehus og to seksmannsboliger. Guriskogen 100A-F og Guriskogen 102A-F
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.