Aktuelle nybygg av boliger i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (0)
Færder (2)
Fyresdal (1)
Hjartdal (1)
Horten (4)
Kragerø (1)
Kviteseid (0)
Larvik (3)
Nissedal (2)
Nome (3)
Notodden (2)
Porsgrunn (8)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (7)
Tinn (1)
Tokke (1)
Tønsberg (2)
Vinje (2)
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 142 stk boliger på eiendommen.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
Ca 24 måneders byggtid.
Nybygg av boligområde i Sandefjord kommune
35 – 45 boenheter. Planområdet er på ca. 44 daa. gbnr: gnr. 405 bnr. 19, 20, 38, 26, 44 og gnr. 412 bnr. 19 og 30, samt del av FV 303.
Nybygg av boliger i Framnes
27 boliger. Vesterøyveien 44-48. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl. Con-Form Produksjon AS - Betongelement leverandør. Portentreprenør: Portservice AS. Røyluksentreprenør: Velux Bramo AS.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, del 1 trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter. Delfelt BB1-BB6 del 1 Fordelt på 2 salgstrinn i januar & mars 2022
Nybygg av boliger, båthavn og næring i Bamble
Gnr/bnr: 29/6, 29/175, 29/306 og del av 200/1.
Nybygg av leiligheter på Kirkebukta i Kragerø
Oppføres i to trinn. Trinn 1: parkeringsanlegg med plass for ca 200 biler. Trinn 2: 30 leiligheter. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 mfl.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg. BREEAM.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av leiligheter på gamle skoletomta på Heistad i Porsgrunn, trinn 1
Oppføring av et leilighetsbygg på 15 boenheter, opparbeidelse av uteområdet og ny gangforbindelse mellom Pansveg og Breviksvegen.
Etablering av konsentrert boligbebyggelse i Rauland i Vinje kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse.
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Nybygg av fritidsboliger vid Gaustatoppen
Prosjektet vil bestå av til sammen 9 enheter, fire leiligheter med privat parkeringskjeller og fem chalet-hytter med tilhørende garasjer.
Nybygg av boliger i Tønsberg
3 tomannsboliger, 1 enebolig.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.