Aktuelle nybygg av boliger i Nordreisa

Nybygg av 8-mannsbolig og garasjer i sentrum av Storslett
Gnr/bnr 13/7 og 68. Bygningene på 13/68 skal rives.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.