Aktuelle nybygg av boliger i Kvæfjord

Nybygg av leiligheter i Kvæfjord
4 etasjer (inkl parkeringsgarasje delvis under bakkeplan). Ca. 2,2 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.