Aktuelle nybygg av boliger i Hasvik

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hasvik som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Tilrettelegging for boligbygging i Balsfjord kommune
Balsfjord kommune ønsker å legge til rette for en helhetlig utvikling av Nordkjosbotn og tilrettelegge for boligbygging. Planområdet er på ca 282 dekar og omfatter gjeldende reguleringsplaner på Nordkjosbotn, i tillegg til et areal avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel som ikke tidligere er regulert (BS2).
Nybygg av ROP-boliger på Hansnes i Karlsøy kommune
Bygging av nye kommunale boliger med tilhørende personalavdeling tiltenkt avdeling for rus og psykiatri på Hansnes.
Nybygg av beredskapsgarasje i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Se andre prosjekter i Troms og Finnmark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.