Aktuelle nybygg av boliger i Balsfjord

Tilrettelegging for boligbygging i Balsfjord kommune
Balsfjord kommune ønsker å legge til rette for en helhetlig utvikling av Nordkjosbotn og tilrettelegge for boligbygging. Planområdet er på ca 282 dekar og omfatter gjeldende reguleringsplaner på Nordkjosbotn, i tillegg til et areal avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel som ikke tidligere er regulert (BS2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.