Aktuelle nybygg av boliger i Alta

Nybygg av leiligheter på Elvekanten i Alta, trinn 3-4
Total 150 boliger planlegges på Elvekanten. 3-4 etasjer. 4 byggetrinn, 8 boligblokk. 42 leiligheter i trinn 1.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av boliger på campingplassen ved Altaelva i Øvre Alta
Gnr./bnr. 24/145, 147, 417, 418, 426. Steinfossveien 23–27.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-25 enheter i trinn 1, uklar utforming. Totalentreprenør vil få opsjon på trinn 2.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta kommune
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Nybygg av eneboliger i Alta
7-8 eneboligtomter. Gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Alta kommune
Boligbehov: ikke avklart. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.