Nybygg av leiligheter og studentboliger i Tromsø
Totalt 135 boliger. 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 579 boliger. Varav 455 nybygg og 124 stycken skall renoveres alt rives og bygges upp. Gnr/bnr: 118/407, 408, 409, 443 mfl
Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 14 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende. Samarbeidsprosjekt mellom Varden Borettslag og Boligbyggelaget Nord.
Riving av lager for nybygg av lamellblokker ved vannkant i Tromsø
Eiendom der Olav Aakre tidligere hadde lager.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av leiligheter med boder og sykkelparkering på Strandkanten i Tromsø
Opparbeidelse av tomten og parkeringsanlegg er allerede etablert. Totalt skal det bygges 11 071 kvadratmeter bolig og 1 524 kvadratmeter med boder og sykkelparkering, Leilighetene vil være fra 37 kvadratmeter til 125 kvadratmeter store.
Nybygg av boliger i Senjahopen
Ca 80 stk boliger.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av tomannsboliger, eneboliger og butikk på Nordmannsgård i Tromsø, trinn 1
13 stk tomannsboliger og 2 stk eneboliger. Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 4
SML 1 er på 10 etasjer og 15 hybler pr etasje. BRA=3500m2 SML 4 er på 7 etasjer og kombinert hybler og leiligheter. BRA=2000m2
Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av leiligheter og næring i Harstad
Gnr/bnr: 61/352, 388 og 506. 460 m2 næring/kontor i 1 etasje.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Totalt 56 leiligheter. Totalentreprenør vil få opsjon på trinn 2.
Etablering av dagligvarebutikk og boliger i Senja kommune
Ca. 11 daa. Hensikten med planen er å erstatte dagens forretningsbygg med en ny dagligvarebutikk samt annen handel, som svarer på dagens krav til drift og etterspørsel. I tillegg ønskes etablert ny boligbebyggelse over forretningsetasjen, med rekkehus i tre plan og leiligheter i 4 plan. Samlet ønskes etablert inntil 40 boliger og et stort felles leke- og uteoppholdsareal på taket av butikken.
Nybygg av boliger på campingplassen ved Altaelva i Øvre Alta
Gnr./bnr. 24/145, 147, 417, 418, 426. Steinfossveien 23–27.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Etablering av leiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303. Ca 20-25 leiligheter.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av leiligheter i Kvæfjord
4 etasjer (inkl parkeringsgarasje delvis under bakkeplan). Ca. 2,2 mål.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Det planlegges nybygg av totalt 9 stk 2-romsleiligheter. Riving i separat prosjekt.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta kommune
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Etablering av boliger utenfor basen i Tjeldsund
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg B
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av boliger i Kjøllefjord
8 boligtomter fordelt på Lebesby kommune og Finnmarkseiendommen.
Nybygg av 8-mannsbolig og garasjer i sentrum av Storslett
Gnr/bnr 13/7 og 68. Bygningene på 13/68 skal rives.
Nybygg av omsorgsboliger i Tromsø
Beboere med problematikk innen rus og psykiske lidelser. Til denne boligen skal det gjøres tekniske- og inventarmessige anskaffelser som er robuste, drifts- og bruker vennlige. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av ambulansestasjon i Balsfjord
Leieavtale med varighet på 10 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 3 + 3 + 3 år.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av eneboliger i Alta
7-8 eneboligtomter. Gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon på Evenskjer i Tjeldsund kommune
Leieavtale for ambulansestasjonen på Evenskjer. Ambulansestasjonen skal være en 2-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker gjennom dette anbudet å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter på Evenskjer.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon på Skibotn i Storfjord kommune
Leieavtale for ambulansestasjonen i Storfjord Kommune. Ambulansestasjonen skal være en 1-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker gjennom dette anbudet å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter på Skibotn.
Nybygg av boliger i Sør-Varanger kommune
Tre eneboliger med utleiedel med felles adkomstvei fra Ellisif Wessels vei.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av garasje ved idrettsanlegg i Harstad kommune
Bygging av ny garasje på Kanebogen stadion. Garasjen skal benyttes til oppbevaring av ismaskin og vedlikeholdsutstyr knyttet til idrettsanlegget.
Nybygg av carport med sykkelbod for ved boliger på Silsand i Senja kommune
Carport og sykkelbod til bruk for beboere og ansatte ved Stjerneboligen på Silsand. Det er behov for oppstilling og lademulighet for 6 arbeidsbiler i carport og innendørs lagring av 8 elektriske 3-hjulsykler i sykkelbod. De elektriske 3-hjulssyklene må stå lagret frostfritt i sykkelboden.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Harstad kommune
Boligbehov ca 50 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Alta kommune
Boligbehov: ikke avklart. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.